http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

HireXtra AB

Orgnr: 556888-1568   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teaser: HireXtraGroup_november2018.pdf (766 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2019-04-01 kl. 08.00 – 2019-04-30 kl. 19.00  

HireXtra har gjort en plattform imed AI som radikalt underlättar allt rekryteringsarbete

Värdering: 31 MSEK   Emissionsbelopp: 4 MSEK

Teckningskurs: 10,00 SEK

Poststorlek: 1000   Minsta antal aktier: 1 (0 poster) Max antal aktier: 20

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta