http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Originalbagarn AB

Orgnr: 556205-8890   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teckningssedel: Kop-Originalbagarn(1).pdf

Information om nyemission

Teckningstid: 2016-10-02 kl. 00.00 – 2016-10-15 kl. 23.59  

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor nedan angivna, utgivet av de tre huvudägarna för Orginalbagarn AB, org nr 556205-8890, att köpa aktier i Originalbagarn AB. Undertecknad anmäler sig härmed för köp av aktier från någon av huvudägarna i Originalbagarn AB; Original Owner, Nynäsbageriets Intressenter AB eller Gary Börjesson i nyemission i Orginalbagarn AB till ett pris pris per B-aktie 5,50 SEK. Jag/vi kommer inom fem bankdagar att inbetala likvid enligt instruktion. Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på klientmedelskonto hos hudvudägaren. Original Owners AB avseende köp av antalet aktier. Denna anmälan är vid undertecknadet juridiskt bindande. Något beslut behöver ej inväntas. Köpare får tillbaka signerad avräkningsnota när rätt likvid finns på kontot. Aktierna överförs då direkt till nya ägarna.

Teckningskurs: 5,50 SEK

Poststorlek: 1900   Minsta antal aktier: 1.900 (1 poster)

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta