http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

SStar Gold Resources AB

http://bigbenventure.com/sstargold/documents/Teaser_SStargold0910.pdf

Orgnr: 556805-1519   Bolagssida på olistat.se

Aktuella dokument
Memorandum: SStarGol SE information memorandum ßv0.5.pdf (3484 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2018-09-09 kl. 10.00 – 2018-11-15 kl. 16.00  

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor nedan angivna, utgivet av styrelsen för Adescare International AB (publ), org nr 559107-3084, att teckna aktier i SStar Gold Resources AB (publ).

Emissionsbelopp: 10,1668 MSEK

Teckningskurs: 5,00 SEK

Poststorlek: 1000   Minsta antal aktier: 1.000 (1 poster) Max antal aktier: 2.033.351

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta