http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

European Moving Group (EMG) AB

https://bigbenventure.com/europeanmoving/swe1902.html

Orgnr: 556648-4548   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teaser: Slide Presentation European Moving Group_Jan.pdf (8020 kb), Teckningssedel: Teckningsanmalan_EMT_swe.pdf (217 kb), PM: Kortfattat om European Moving Group3.docx (1238 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2019-03-15 kl. 12.00 – 2019-04-30 kl. 19.00  

European Moving Technologies har en plattform från vilket man beställer internationell flytt till annat land i främst Europa.

Värdering: 46 MSEK   Emissionsbelopp: 4 MSEK

Teckningskurs: 10,00 SEK

Poststorlek: 10000   Minsta antal aktier: 1.000 (0 poster) Max antal aktier: 400.000

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta