http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Runway Safe Sweden AB

Orgnr: 556964-5764   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teckningssedel: Teckningsanmalan_Runway_9juni.pdf (65 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2016-05-15 kl. 12.00 – 2016-06-16 kl. 23.59  

Företrädesemission till de drygt 400 aktieägarna i bolaget Runway Safe Sweden AB. Eftersom huvudägarna ej tecknar (ägarspridning) så kan de som inte är aktieägare också teckna i emissionen om inte aktieägarna tecknar fullt.

Värdering: 271 MSEK  

Teckningskurs: 20,00 SEK

Poststorlek: 1   Minsta antal aktier: 250

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta