http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Icell AB (publ)

Orgnr: 557000-6167   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teckningssedel: Teckningsanmalan_Icell.pdf (121 kb), Teaser: 170109iCellTeaser01.pdf (490 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2017-01-30 kl. 10.00 – 2017-02-28 kl. 18.00  

Statliga Inlandsinnovation säljer tillbaka sitt innehav till Icell Investments AG för 8:50 kr per aktie. Icell Investments AG för förhandlingar att sälja hela bolaget inom kort (MBO). Då köper ägarna tillbaka aktien för 12 kr per aktie genom ensidig köpoption.

Värdering: 207,45 MSEK   Emissionsbelopp: 15 MSEK

Teckningskurs: 8,50 SEK

Poststorlek: 1   Minsta antal aktier: 30.000

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta