http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

DDoS Solutions AB

DDoS Solutions AB är ett svenskt IT-säkerhetsföretag med unik teknik från med kinesiska företaget Huawei. Huawei är främst att betrakta som ett ICT-företag som tillverkar och säljer kommunikationsutrustning till operatörer, konsumenter och företag. De är den största tillverkaren av telekommunikationsutrustning i världen, sedan företaget gått om Ericsson. En av Huaweis nya tjänster är framtagen tillsammans med det svenska bolaget DDoS Solutions AB. Tjänsten är ett så kallat DDoS-skydd som är testat och klart och användas i realtid på den svenska marknaden. Effekten av skyddet är ett avvärjande av DDoS-attacker på sekundbasis istället för flera minuter som är fallet i dag. Skadan blir minimal för att inte säga försumbar mot dagens attacker. Överenskommelsen med Huawei är att erbjuda den svenska marknaden detta skydd första av alla. Givetvis är sedan marknaden global för denna tjänst. DDoS Solutions AB räknar med att försprånget och samarbetet med Huawei innebär att man befinner sig mellan 12-18 månader före marknaden. Under denna tid tar man stora marknadsandelar förknippade med detta skydd. Under tiden kommer skyddet ytterligare förbättras och förhindras att kunna gå runt. DDOS står för "distributed denial of service" och är en större attack mot ett nätverk eller ett datorsystem. Hackern skapar ett så kallat botnet genom att kapa ett stort antal uppkopplade datorer, oftast utan ägarens vetskap, med hjälp av exempelvis trojaner. Sitt botnet använder sedan hackern till att rikta ett mycket stort antal samtidiga anrop mot ett system, exempelvis genom att begära hämtning av en fil från en webbserver. På så vis äter anropen från de kapade datorerna upp bandbredden hos det attackerade systemet, exempelvis ett serverkluster hos kund. Resultatet blir att ingen kommer åt de resurser som finns på det attackerade systemet. I Sverige sker det ca 2,500 attacker per månad, men endast ett fåtal av dessa har blivit kända för allmänheten. Bland de mer kända attackerna kan nämnas Aftonbladet, Svenska Dagbladet och SVT som har blivit utsatta. På global nivå så sker ca 4,000 attacker per dygn. Sedan Arbor släppte sin första WISR-rapport 2005, har DDoS-attackernas storlek ökat med 7,900%, vilket är ett genomsnitt på 44% per år. Idag tävlar hackers på Internet om vem som kan utför de största DDoS-attackerna. Dessa attacker medför stora skador och det kan ta flera veckor innan alla system är funktionella och återställda. Kostnaderna för att återställa systemen kan upp gå till miljonbelopp för dem som är drabbade. Idag finns det inget system på marknaden som kan mäta sig mot DDoS Solutions produkt, på bara 0,8 sekunder så har man fångat upp attacken och hanterat den. Detta ska jämföras med konkurrenternas system som behöver minuter för att hantera samma attack. Det handlar om att spara miljoner för organisationer och företag.

Orgnr: 556648-4514   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teckningssedel: Teckningsanmalan.pdf (61 kb), Memorandum: Memorandum DDoSTOTAL.pdf (1508 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2017-04-07 kl. 08.00 – 2017-05-30 kl. 23.59  

Första emissionen går i huvudsak till maskinen som är beställd från Huawei. Denna emission är med en låg värdering. Närsta emission är värdering dubbelt så hög.

Värdering: 35 MSEK   Emissionsbelopp: 8,05 MSEK

Teckningskurs: 3,50 SEK

Poststorlek: 2000   Minsta antal aktier: 2.000 (1 poster)

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta