http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Alla som sökt extra tilldelning i Numisbing har fått det

Upp till 200 personer har kunnat ansöka om att få extra tilldelning med 1.000 extra aktier i Numisbing AB inför bolagets listning på Nasdaq Stockholmsbörsen. Alla som tecknat i emissionen har fått denna tilldelning. 
De personer som fyllt i sina uppgifter på Onoteratlistan.se och ansökt särskilt om extra tilldelning har också erhållit 1.000 aktier värda 5.400 SEK.  ALLA som fyllt i dessa uppgifter erhåller således dessa aktier med förbehållet att ej sälja några av dessa aktier upp till sex månader efter listningsdatum. Skälet till att huvudägaren delar ut dessa aktier är att marknadsplatsen kräver 300 personer/företag som äger aktier för minst 500 € var. Det är alltså en förutsättning för att kunna lista bolaget. 
 
OBS! De personer som forfarande inte fyllt i alla sina uppgifter med personnummer, adress och depånummer kommer nu att strykas från onoteratlistan.se.  
 
Ni kommer kunna se ert innehav när ni är inloggade på vpz.se.

Ägarspridning i Numisbing har skett

Över 1000 medlemmar på Onoteratlistan, som har fyllt i sina kontaktuppgifter rätt, har fått 20 aktier vardera av huvudägaren i Numisbing AB (publ). Dessa aktier finns nu i aktieboken hos nvr.se som sköter bolagets digitala aktiebok inför förberedelserna för noteringen. Aktierna är INTE placerade på någon depå, Euroclearkonto eller liknande ännu. Bolagets aktiebok måste först konvertas in till Euroclearsystemet. Det är endast detta system som accepteras av börsen. Först skall ytterligare en ägarspridning ske till maximalt 300 personer som då får 1.000 aktier till av huvudägaren.Om du fysiskt kommer till Roadshowen i slutet av juni har du stor chans att få extra tilldelning.  

Numisbing skall ägarspridas

Det finns kanske två bolag i världen som är noterade och har samma inriktning och affärsidé som Numisbing AB. Inriktningen är framförallt äldre mynt. I takt med orolig börs i världen så stiger värdet på dessa tillgångar som är begränsade.Bolaget har dessutom fyra fonder som har utvecklats mycket bra enligt Bloomberg. De som inte köper äldre mynt själv kan placera sin investering i dessa fonder och nu genom noteringen blir man automatiskt ägare av fonderna så bolaget Numisbing äger fonderna som stiger i värde. Bolaget skall sprida aktier från huvudägarna till 1.000 nya aktieägare. Mindre spridningsemission för att få in tillsammans 300 aktieägare om minst 500 € genomförs också inom kort.

Fyra bolag skall ägarspridas

Varje bolag som börsnoteras måste ha många aktieägare för att få i gång handeln i bolaget. Marknadsplatsen kräver minst 300 aktieägare. Via onoteratlistan sprids aktier i fyra bolag till 1.000 aktieägare. Bar till de som lämnat fullständiga uppgifter som medlemmar på onoteratlistan.se. Bolagen som kommer att ägarspridas presenteras på en Roadshow 8-9 april i Stockholm och sedan Göteborg. Presentation för European Moving Group AB (publ) finns redan uppe på sidan financialevenings.se. Övriga bolag är Numisbing, HireXtra och Mr Sure Thing. Särskild erbjudande om att köpa aktier riktas till de som kommer att bli aktieägare för att få en bra free float (ägaren måste ha max 90 procent i ägande) och för att marknadsplatsen kräver minst 300 ägare som har aktier för minst 500€.

Det nya sättet att flytta

European Moving Group (EMG) är ett Londonbaserat bolag som fördubblar sin omsättning varje år och har en marginal om 35 procent. Bolaget följer sin ekonomiska utveckling vecka för vecka och kommer ge aktieägarna en löpande information. Bolaget har kontor i England, Polen Bulgarien, Frankrike och snart Tyskland. Framtagna algoritmer beräknar storlek på last och program räknar ut körrutt och var chauffören skall hämta och lämna hela eller delar av sin last efter färdvägen. En plattform och App tas nu fram för att göra flytten än mer kundvänlig. Bolaget noterar sig vid Nasdaq Stockholmsbörsen (First North) och gör en ägarspridning och spridningsemission innan dess. 

https://europeanmoving.co.uk/en/

 

Nu ägarsprids aktier i SStar Gold Resources AB (publ)

Bolaget är svenskt och har en huvudägare från Schweiz - Bruno Horn. Nyligen genomfördes en nyemission om ca 1 miljon kronor i bolaget. Detta för att få fler aktieägare inför börsnoteringen. Huvudägaren har dessutom nu delat ut aktier till närmare 1.000 nya aktieägare. Styrelsen har dessutom köpt aktier av huvudägaren för att uppnå minst 10 procent med så kallad "free float" (externa ägare).Allt för att underlätta inför börsnoteringen på Stockholmsbörsen First North

Litter Hunt - tjäna pengar på skräp

LitterHunt är ett svenskt bolag som utvecklat en plattform som gör det möjligt för vem som helst att tjäna pengar på att plocka upp och samla skräp. Allt skräp som plockas upp fotograferas med vår app. Med hjälp av "image recognition " när skräpet fotograferats känner LitterHunt igen logotypes och vi kan läsa EAN/streckkoder och QR-koder på varje förpackning. Det innebär att Litter Hunt vet vem som tillverkat skräpet, sålt det till vilken butik och var det har slängts oavsett var i världen. Med den informationen kan bolaget enkelt göra topplistor på de vars skräp är vanligast på stränder, i städer  osv. Dvs man vet vem som kommer högst upp på shitlist". För att det ska vara rättvist har vi konstruerat ett Litterindex där stora bolag som ju därmed sannolikt har större andel av skräpet kan investera mer i att det ska plockas upp och därmed komma högt upp på listan där alla producenter vill vara för att visa att de tar ansvar. Datan som bolaget tar in kommer göras tillgänglig för kommuner, tillverkare, butiker etc, men också för konsumenterna. Genom att ta en bild på varor i butiken kommer man se vilken plats just den har i indexet. Dvs hjälpa konsumenten att köpa de varor som har ägare som tar sitt ansvar för miljön genom att återinvestera i upplockning och återvinning av deras skräp.

Teckna i Runway Safe Sweden AB

Runway Safe Sweden AB genomför en företrädesemission till i mitten på juni för sina dryga 400 aktieägare. Eftersom huvudägarna avstår från att utnytja sin rätt att teckna i förträdesemissionen finns ett utrymme för alla aktieägare att teckna mer än den andel man är garanterad att kunna teckna för att inte bli utspädd. I princip kan man teckna det antal aktier man önskar i emissionen då huvudägarna har en stor andel av ägandet i dag. De som är icke-aktieägare har också möjlighet att teckna men får vänta någon vecka på tilldelninhgsbesked. Utsikterna är dock goda för att även icke-aktieägare skall kunna teckna.

Man bör skicka in teckningssedeln ifylld så snart som möjligt - det ökar chanserna.

En Private Placement är genomförd på exakt samma villkor som i företrädesemissionen. Den är på 6 Mkr och 10 Mkr finns kvar att teckna i företrädesemissionen. Informationsmöten är genomförda i maj. Den som önskar mer information tar kontakt med bolaget eller Investor Manager Jan Rejdnell.

Teckningsanmalan_Runway_9juni.pdf

 

Elektronisk teckning av aktier i emission

En helt ny funktion gör att du snabbt kan teckna aktier i bolag som genomför emissioner, men är privata. Privata bolag får inte utannonsera villkoren i sin emission utan får bara vända sig till en begränsad och på förhand given krets investerare. Onoteratlistan.se är en sådan. Därför kan du bara se villkoren och göra teckningen när du är inloggad på sidan. Som bonus behöver du inte fylla i  namn, adress etc på teckningsanmälan - det sker automatiskt. Det du skall fylla i är antalet aktier eller poster. När du fyllt i allting så trycker du på sänd.
Du får snabbt en konfirmation om din teckning från oss. Betalning sker som vanligt över bolagets emissionskonto. Onoteratlistan.se hanterar inga likvider.

Många av er har redan aktier i Runway Safe Sweden. Bevaka ditt värde i de aktier du äger och teckna så du inte blir utspädd i ditt ägande.
Villkoren finns noga beskrivna för varje företag.

Du hittar allt under nya fliken: Nyemissioner.

Alla bolagen har digital aktiebok och är inte anslutna till Euroclear. Du kan inte placera innehavet i kapitalförsäkringar, ISK-konto etc. Du måste vara tålmodigare i ditt innehav av olistat men i gengäld finns en större uppsida.


Du  kan träffa två av bolagen - Runway Safe och Highlander -  under Roadshowen i nästa vecka.


LINKÖPING, 23 MAJ KL.18.00   

GÖTEBORG 24 MAJ KL.11.30   

GÖTEBORG 24 MAJ KL.18.00   

MALMÖ 25 MAJ KL. 18.00   

STOCKHOLM 26 MAJ KL. 18.00

 

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta