http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Alla som sökt extra tilldelning i Numisbing har fått det

Upp till 200 personer har kunnat ansöka om att få extra tilldelning med 1.000 extra aktier i Numisbing AB inför bolagets listning på Nasdaq Stockholmsbörsen. Alla som tecknat i emissionen har fått denna tilldelning. 
De personer som fyllt i sina uppgifter på Onoteratlistan.se och ansökt särskilt om extra tilldelning har också erhållit 1.000 aktier värda 5.400 SEK.  ALLA som fyllt i dessa uppgifter erhåller således dessa aktier med förbehållet att ej sälja några av dessa aktier upp till sex månader efter listningsdatum. Skälet till att huvudägaren delar ut dessa aktier är att marknadsplatsen kräver 300 personer/företag som äger aktier för minst 500 € var. Det är alltså en förutsättning för att kunna lista bolaget. 
 
OBS! De personer som forfarande inte fyllt i alla sina uppgifter med personnummer, adress och depånummer kommer nu att strykas från onoteratlistan.se.  
 
Ni kommer kunna se ert innehav när ni är inloggade på vpz.se.

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta