http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Numisbing skall ägarspridas

Det finns kanske två bolag i världen som är noterade och har samma inriktning och affärsidé som Numisbing AB. Inriktningen är framförallt äldre mynt. I takt med orolig börs i världen så stiger värdet på dessa tillgångar som är begränsade.Bolaget har dessutom fyra fonder som har utvecklats mycket bra enligt Bloomberg. De som inte köper äldre mynt själv kan placera sin investering i dessa fonder och nu genom noteringen blir man automatiskt ägare av fonderna så bolaget Numisbing äger fonderna som stiger i värde. Bolaget skall sprida aktier från huvudägarna till 1.000 nya aktieägare. Mindre spridningsemission för att få in tillsammans 300 aktieägare om minst 500 € genomförs också inom kort.

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta