http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Ägarspridning i Numisbing har skett

Över 1000 medlemmar på Onoteratlistan, som har fyllt i sina kontaktuppgifter rätt, har fått 20 aktier vardera av huvudägaren i Numisbing AB (publ). Dessa aktier finns nu i aktieboken hos nvr.se som sköter bolagets digitala aktiebok inför förberedelserna för noteringen. Aktierna är INTE placerade på någon depå, Euroclearkonto eller liknande ännu. Bolagets aktiebok måste först konvertas in till Euroclearsystemet. Det är endast detta system som accepteras av börsen. Först skall ytterligare en ägarspridning ske till maximalt 300 personer som då får 1.000 aktier till av huvudägaren.Om du fysiskt kommer till Roadshowen i slutet av juni har du stor chans att få extra tilldelning.  

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta