http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Fyra bolag skall ägarspridas

Varje bolag som börsnoteras måste ha många aktieägare för att få i gång handeln i bolaget. Marknadsplatsen kräver minst 300 aktieägare. Via onoteratlistan sprids aktier i fyra bolag till 1.000 aktieägare. Bar till de som lämnat fullständiga uppgifter som medlemmar på onoteratlistan.se. Bolagen som kommer att ägarspridas presenteras på en Roadshow 8-9 april i Stockholm och sedan Göteborg. Presentation för European Moving Group AB (publ) finns redan uppe på sidan financialevenings.se. Övriga bolag är Numisbing, HireXtra och Mr Sure Thing. Särskild erbjudande om att köpa aktier riktas till de som kommer att bli aktieägare för att få en bra free float (ägaren måste ha max 90 procent i ägande) och för att marknadsplatsen kräver minst 300 ägare som har aktier för minst 500€.

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta