http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Om oss  ·  Kontakt  ·  Regler & Villkor  ·  Tipsa oss

Om oss och tjänsten

Idag vill 9 av 10 investerare önskar att bolaget blir listat för att våga investera i bolaget. Många avstår en investering bara för man har inte har möjlighet att sälja eller köpa aktier i bolaget. En listning innebär också ett kvitto för investeraren vad värdet är på bolaget för tillfället.

Men det kostar att lista sig på en MTF i dag (Aktietorget, NGM Nordic MTF eller First North). Det är också redovisningsregler, bolaget skall vara publik och anslutet till Euroclear. Pressmeddelanden behöver publiceras om olika händelser etc. Det kostar bolaget mellan 15-20.000 per månad.

Lösningen heter Onoteratlistan.se.

Onoteratlistan är tre tjänster och bolag i samverkan.

  1. Första tjänsten är att bolaget ansluter sin aktiebok digitalt till aktiebok.net eller NVR som därefter hanterar den löpande administrationen med allt från att registrera ägarbyten till emissioner och att skapa underlag för investeraravdraget. Det är lika enkelt som att lägga ut redovisningen på en extern part. Bolaget delegerar ut ett ansvar likt ekonomifunktionen. Alternativt ansvarar bolaget själv för att föra aktieboken digitalt i eget program - oftast i en excelsnurra. Mail går vid annonsering till det aktuella bolaget som konfirmerar att säljare har aktier i bolaget till försäljning. Avräkningsnotan skickas senare till bolagets aktieboksansvariga.
  2. Andra tjänsten är en pressmeddelandetjänst och IR-sida. Här publicerar bolaget sina pressmeddelanden och alla uppgifter om bolaget löpande. Alla aktieägare samt intresserade kan kostnadsfritt prenumerera på nyhetsbrev från olistat.se.
  3. Tredje tjänsten hete Onoteratlistan.se. En sajt där aktieägare och intresserade kostnadsfritt blir medlemmar. Bolaget annonserar och ger aktieägare möjlighet att publicera annonser för köp eller sälj av bolagets aktier. När en annons läggs in kollas den mot bolagets digitala aktiebok. Har säljaren aktierna som skall säljas? Köpare och säljare får hjälp att skapa en avräkningsnota och skiftar själva pengarna mellan varandra. När så skett registreras ägarbytet i bolagets aktiebok. Ett säkert sätt där båda parter kan vara trygga med att allt går rätt till. Bolaget skickar ut ett registerutdrag till säljare och köpare när aktierna skiftat ägare. Den som annonserar är anonym. Först när köparen accepterar säljarens annonsbud sker en växling av kontaktuppgifter. Det viktiga skall vara kursens storlek - inte vem som köper och säljer.

Det finns dock inget krav på att bolagets aktiebok måste vara ansluten till aktiebok.net eller NVR eller liknande. Bolaget kan ansvara för sin egen aktiebok i digitalt format. Privatpersoner kan annonsera på Onoteratlistan.se även i bolag som inte är anslutna med avtal till Onoteratlistan.se men handlas då på egen risk. Onoteratlistan.se förbehåller sig alltid rätten att godkänna de bolag vars aktier skall säljas. Det måste vara bolag som ej befinner sig på obestånd eller anses oseriösa.

Bolag har enligt Aktiebolagslagen rätt att underlätta aktieägares möjligheter att köpa och sälja aktier mellan ägarna.

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta